پل بالا تجن

پل آجری بالاتجن با قدمتی که به دوره قاجار بازمی‌گردد، از جاهای دیدنی قائمشهر محسوب می‌شود. این پل با استفاده از آجر و ساروج ساخته شده است و در روستای استرآباد قرار دارد. پل بالاتجن که روی رودخانه تجن احداث شده است، دو بخش روستا را بهم متصل می کند. ----------------- فاصله از هتل : 14.5کیلومتر ----- زمان تقریبی رسیدن به این مکان از هتل: 25 دقیقه

نمودار ظرفیت
ابعاد
مساحت
چینش سینمایی
چینش آموزشی
چینش کنفرانس
چینش U شکل
چینش پذیرش
چینش ضیافتی