تپه باستانی گرد کوه

تپه گردکوه جمنان گردکوه شامل سه تپه بزرگ باستانی است که بلندترین آنها ۲۶ متر بلندا دارد و دیرینگی آنها تا عصر آهن تخمین زده شده است. در کاوش‌های انجام شده در این منطقه گورستانی با دیرینگی ۲۵۰۰ سال پ م یافت شده است. همچنین اشیائی هم چون ظروف سفالی مربوط به دورانساسانیان و اشکانیان یافت شده است. شواهدی وجود دارد که این تپه‌ها در دوران ساسانیان و پس از حمله اعراب کاربرد نظامی داشته و تپه بلند ۲۶ متری دژ نظامی بوده است. این تپه‌ها در جنوب شرقی شهر قائم شهر واقع شده است. این آثار در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۸۰۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی یران به ثبت رسیده‌است. *********** فاصله از هتل : 4کیلومتر * زمان تقریبی رسیدن به این مکان از هتل: 12 دقیقه

نمودار ظرفیت
ابعاد
مساحت
چینش سینمایی
چینش آموزشی
چینش کنفرانس
چینش U شکل
چینش پذیرش
چینش ضیافتی