میدان طالقانی

میدان طالقانی در قائمشهر واقع شده‌است. میدان طالقانی به معابر مهمی مانند صالحی مازندرانی، شهید مدرس، کارگر و همچنین امام خمینی متصل گردیده است. ----------------- فاصله از هتل : 1.6 ---- زمان تقریبی رسیدن به این مکان از هتل: 7 دقیقه

نمودار ظرفیت
ابعاد
مساحت
چینش سینمایی
چینش آموزشی
چینش کنفرانس
چینش U شکل
چینش پذیرش
چینش ضیافتی